Skip to content

Dansdocent

Elena heeft nu 10 jaar ervaring in het lesgeven aan doelgroepen in het P.O. en V.O. onderwijs, het amateurveld en het professionele gebied en momenteel richt zij zich op het geven van diverse workshops op scholen en het lesgeven aan studenten van mbo en hbo-dansopleidingen.
In haar carrière is Elena opzoek naar het steeds vernieuwen en uitdagen van haar danstechniek, door dit te delen met haar studenten vindt er een constante ontwikkeling plaats.

Momenteel verdiept zij zich in onderstaande aspecten van het docentschap:

 

Physical Dynamics 

Tijdens de kunstopleiding kreeg Elena les in de trainingsmethode Physical Dynamics, deze trainingen boden haar al snel meer mogelijkheden en diversiteit om haar eigen danslessen en identiteit als docent vorm te geven. In deze vier jaar werd er onderzoek gedaan in de trainingsmethode en onderzocht zij de mogelijkheden in haar lessen binnen het amateur werkveld.

Om deze training te blijven vernieuwen integreert zij diverse floorwork technieken om zo de dansstudenten voor te bereiden op het brede werkveld.
Hiervoor volgt zij intensives en workshops van docenten die haar zowel didactisch als fysiek inspireren. Zo heeft zij onder andere trainingen gevolgd van pionier David Zambrano die de Flying low techniek heeft ontwikkeld. 
Daarnaast blijft zij zich trainen binnen de acrobatiek en capoeira om zo de basis elementen van Physical Dynamics te behouden.

Elena geeft diverse workshops om deze lessen meer bekendheid te geven en de combinatie van training en dans interessant te maken voor zowel het binnen schoolse als het buitenschoolse werkveld of culturele sector.

Meer informatie over de Physical Dynamics en het onderzoek:  https://www.youtube.com/watch?v=6G0KLNzc4MA&t=558s

 

Dans Vaardig

We leven in een continu veranderende maatschappij. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd voorbereid op een arbeidsmarkt waarin arbeidsprocessen zich voortdurend vernieuwen en waarvoor specifieke competenties nodig zijn. Men moet leren vaardigheden te ontwikkelen waar alleen de mens over kan beschikken voor taken die te complex zijn voor computers. Vanuit onderzoek heeft Elena in 2017/2018 een product ontwikkeld om vier van deze vaardigheden: creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking en communicatie in dansimprovisatielessen voor 7/8-jarigen te integreren in het primair onderwijs of daarbuiten. Het product is dan ook bedoeld voor (dans)docenten van de doelgroep 7/8-jarigen.
 

Na het ontwikkelen van het product en het uitvoeren van een succesvol onderzoek greep Elena de kans om mee te doen aan de ontwerp prijs voor aankomende kunstvakdocenten van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA). Na het inzenden van haar product werd ze met nog negen andere studenten van kunstopleidingen in Nederland genomineerd en uitgenodigd om een vijf minuten pitch te houden aan het publiek en jury van het LKCA.

Ondanks dat Elena na haar geslaagde pitch geen prijs in ontvangst nam. Heeft zij wel één doel en dat is het delen van haar product met toekomstige (dans)docenten in het primair onderwijs, door middel van het aanbieden van haar kennis en diepgang binnen dit onderwerp. Momenteel doet ze dat door aangesloten te zijn bij het CMK LAB waar ze lessen verzorgt op een basisschool voor cultuureducatie met kwaliteit, hier werkt ze samen met een docent van de school om te onderzoeken wat de leerkracht nodig heeft om de taal van dans te kennen en de deze discipline in het onderwijs te integreren.

Bekijk hier ook een stukje van haar pitch op 7 juni 2018.

Vragen over het product of benieuwd naar de inhoud? Neem dan hier contact op

Vragen?

We vinden het leuk om van je te horen, neem contact op via de mail of telefoon.